Magyar leiras:

Március tizenötödike nem csak történelmünknek nagy napja, de a magyar irodalomtörténetnek is. Hiszen a pesti népet költők szervezik, és a versek mellett hivatalos programokat fogalmaznak, irányítói az eseményeknek. Ez a pillanat örökre kitörölhetetlen a magyar irodalomból. Nincs komoly költőnk a napjainkig, aki ne írt volna verset március tizenötödikéhez. Közel az évfordulóhoz nagy költőink emlékezetes verseit idézzük föl, amik az ünnephez kötődnek.