Házirend

(A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon Házirendje)

A MOM Kulturális Központ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában a települési önkormányzatok számára ellátható feladatként meghatározott, közművelődési tevékenységek támogatásának közfeladatát látja el, melynek telephelye a Hegyvidéki Kulturális Szalon (1124 Budapest, Törpe u. 2.)

Nyitvatartási idő: minden nap 10 órától 18 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan.

A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon belépődíjas rendezvényein, programjain a látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyamdíj befizetése.  A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon előadásaira szóló jegyeket a kulturalisszalon.hu, weboldalon valamint az egyes programoknál feltüntetett jegylinken keresztül, továbbá személyesen MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  információs pultjában vásárolhatják meg. Az ismeretlen, nem a  MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalonkezelésében álló, nem megbízható forrásból vásárolt jegyekért a  MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalonfelelősséget nem vállal. A település közlekedési sajátosságaiból vagy szélsőséges időjárásból fakadó helyzetekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.  tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon felelősséget nem vállal.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a rendezvény szünetében tudják elfoglalni.

FELHÍVJUK KEDVES NÉZŐINK FIGYELMÉT, HOGY A KÉSŐN ÉRKEZŐKET NEM ENGEDJÜK BE A NÉZŐTÉRRE AZ ELŐADÁS MEGKEZDÉSE UTÁN.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon épülete részben akadálymentesen látogatható.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon programjaira vonatkozóan fenntartja a helyszín-, az időpont-, és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon-nak jegyet nem áll módjában sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, sem személyes, sem online vásárlás esetén. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalonjegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén vált vissza.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos határidőn belül válthatóak vissza a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon információs pultjában.

A nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon által szervezett, a Hegyvidéki Kulturális Szalon épületében terembérleti konstrukcióban megvalósuló partnerrendezvények elmaradása esetén a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon ., illetve a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől személyesen kaphat felvilágosítást.

A munkatársi/hostess személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki magaviseletével az előadást, programot, tanfolyamot vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a munkatársi/hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel zavaró viselkedésével, vagy a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostess személyzet, az ügyeletes programszervező felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására, szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

Látogatóink zavartalan szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon épületében található berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és tanfolyamvezetők, illetve a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon épületének területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő Házirendet, Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi, továbbá Adatvédelmi Szabályokat.

Ittas, tudatmódosító, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon területén még érvényes belépőjeggyel sem tartózkodhat.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  területére szeszes italt, kábítószert, szúró/vágó eszközt, lőfegyvert, vagy egyéb, az élet kioltására alkalmas vagy annak látszó eszközt, valamint élő állatot – segítő kutya kivételével – behozni tilos. Élő állat behozatalával kapcsolatban kivételt az ügyvezető igazgató/szalonvezető alapos indokkal, írásos formában tehet. A földszinti kávézó területére 50 cm marmagasságig kutya behozható, amennyiben a vendégek nyugalmát és testi épségét nem veszélyezteti.

A rendezvénytermekbe ételt és italt bevinni tilos, illetve olyan nagyobb méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).

A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon területén csak a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

A látogató a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  területére történt belépéssel elfogadja, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  épületénekegész területén, illetve termeiben tömegfelvételnek minősülő és/vagy nem minősülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely rendezvénylátogató feltűnhet. A kép-és hangfelvétel további felhasználásával összefüggésben részletesen a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

Az épület területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett, mely tevékenység során a látogató köteles tiszteletben tartani mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@kulturalisszalon.hu emailcímen, vagy az irodában kérhető. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos (idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  – személy- és vagyonbiztonsági okokból – térfigyelő kamerarendszert alkalmaz, melynek alkalmazásával kapcsolatban részletesen a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon  épületének területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használata tilos!

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalonterületén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak ügyvezető igazgatói/szalonvezetői engedéllyel lehet. Az árusítás csak esztétikailag kifogástalan árusítóasztalokról történhet.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalona behozott értéktárgyak megőrzését nem tudja vállalni.

Az egyes helyiségek zárhatóságát az intézmény „Kulcsrendjében” szabályozottak szerint kell megoldani.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalonépületén belül bérleti konstrukcióban megvalósuló programhoz nem kapcsolódó, anyagi ellenszolgáltatás ellenében történő tevékenységet (pl. privát nyelvóra adás) folytatni csak az e tevékenységek végzésére az épületben megtalálható külön termek bérlése esetén, e termekben kerülhet sor.

A balesetek elkerülése érdekében az előtérben a labdázás, kismotorozás nem megengedett.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a  MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalondolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézménye a Hegyvidéki Kulturális Szalon területén privát életvitelre utaló magatartás esetén az intézmény dolgozói távozásra, vagy a tevékenység felfüggesztésére szólíthatják fel a látogatót az intézmény munkatársai.

Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők a legközelebbi felnőtt, a MOM Kulturális Központ munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:

Telefonszámok:
MENTŐK – 104
TŰZOLTÓK – 105
RENDŐRSÉG – 107
Mobiltelefonról elérhető segélykérés – 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz.

Jelen házirend visszavonásig érvényes. Jelen házirenddel a 2018. szeptember 12-én kelt Házirend érvényét veszti.

Jelen Házirend nagyobb betűméretű példánya olvasásra az Információs pultból kikérhető.

Budapest Hegyvidék, 2019. április 30.

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató