Rólunk

sajto rolunkA Kulturális Szalon 2011 óta a Hegyvidék kulturális és közösségi életének egyik közkedvelt színtereként szolgálja a kerületi polgárok szórakozási, időtöltési és kapcsolatépítési lehetőségeit. Az elmúlt években számos rendezvény, előadás, klubfoglalkozás, több tucat civil közösség létrejöttének és tevékenységének emlékét és élményét őrzi.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon a Hegyvidéki Önkormányzat beruházásának és a Főváros támogatásának köszönhetően 2018 szeptemberétől a Törpe u. 2. szám alatti új épületben várja látogatóit.

A Szalon a Hegyvidék egyik kiemelt kulturális intézménye, alapvetően nem profitorientált intézmény. A látogatói célcsoportja elsősorban kerületi vonzáskörű. Közművelődési feladatokat lát el, tevékenysége szempontjából kiemelten fontos a tudományos és kulturális értékközvetítés, a kerületi hagyományápolás, a generációk közötti kapcsolatépítés, a közösségépítés, a civil szervezetek munkájának segítése, az önkéntesek bevonása az intézmény működésébe, illetve a napjainkban egyre szükségesebb mentálhigiénés tevékenység.

Kiemelt értéke van a Szalonban folyó közösségi életnek mind a látogatók, mind a programot vezető előadók, önkéntesek számára. A látogatók esetében hallatlan érték a „van hova mennem, várnak rám” érzése. Sokak számára jelent második otthont, hiszen az igényesen eltöltött szabadidő egy közösségben létérték az egyedülálló embernek. Más tekintetben pedig a Szalon közösségi életébe való bekapcsolódás értelmes életcélt jelent, a „feladatom van” érzés „fontos vagyok” tudatot alakít ki. Sokan szakterületüknek megfelelő témájú előadássorozat, klub vezetésére vállalkoznak, mások kézműves foglalkozást, mozgásórát tartanak, vagy akár sétát, kirándulást szerveznek. A lényeg az önmegvalósítás, önmaguk helyének megtalálása a közösségi életben.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon helyet ad ismeretterjesztő, tudományos előadásoknak, közéleti beszélgetéseknek, zenei, irodalmi esteknek, egészségvédő, egészségmegőrző kluboknak, torna, tánc- és egyéb mozgásformát alkalmazó foglalkozásoknak, úti élménybeszámoló előadásoknak, valamint olyan szórakozási és időtöltési lehetőségeket kínál, mint a kártyajátékok, kézműveskedés, horgoló klub, bélyeggyűjtő kör, közös dal- és tánctanulás.

A programokat képzőművészeti kiállítások, koncertek, művészeti napok, fesztiválok is színesítik.

Számos – a Kulturális Szalon falain túlmutató – rendezvényt kínál az intézmény: rendszeres sétákat, múzeum-, híres épület-, színházlátogatásokat, kirándulásokat, gyaloglóklubot, szakmai konferenciákat, adománygyűjtő akciókat, jótékonysági vásárokat.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon több mint 30 klub, kör, civil szervezet, egyesület, alapítvány tevékenységének otthona. Éves rendezvényeinek száma meghaladja a négyezret.

Kezdetekben a Szalon a Hegyvidéki Szociális Központ tagintézményeként, majd 2017 júniusától a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelyeként működik.

Őrizzük meg együtt a Szalon értékes közösségeit!