Magyar leiras:

Várkonyi Nándor egyben volt irodalmár, irodalomtörténész, irodalomszervező, könyvtáros,

az ókori mitológiák szakavatott ismerője, kultúrhistorikus, szellemtörténész.

Rendkívüli  elme volt, nagy munkabírású tudós, igényes, szellemi minőséget teremtő író,

etikai értelemben olyan egyén, aki minden mondatában átérzi az írástudó felelősségét.

A Sziriat oszlopaival kezdődő tetralógiája nagymértékű emberismereten, lélekismereten,

kozmológiai és asztrológiai tudáson alapul. Várkonyi tudása: őstudás,  mitológiai képekbe

sűrített gondolatfolyamok, amelyekben a kultúrák időtlen tengeri szigeteken

egymásba kapaszkodva, egymásba épülve hullámzanak. Aki kézbe veszi írásait

és elgondolkodik sorain, többé már nem tudja elejteni,

öntudatlanul is magába szívja azok morális sugallatait.