Magyar leiras:

TURANDOT

Turandot minden kérőjét kikosarazza.
Gyúlöli a férfiakat, mert sokszáz évvel
ezelőtt anyjának ősi rokonát a tatár katonák
megalázták és meggyilkolták a háborúban.
Azt gondolja, hogy ősanyja lelke
beleköltözött. Három találós kérdést tesz fel
a kérőknek és ha nem tudják megfejteni
ezeket, akkor lefejezteti őket. Kalaf látja a
három év alatt 28 levágott herceg fejét
melyeket botokra feltüzve bemutatnak, és
jelen van a perzsa herceg lefejeztetésén is.
Gyúlölködik, szitkozódik de mikor meglátja
Turandotot, beleszeret és jelentkezik a
versenyre. Megfejti a kérdéseket, melyekre
a válaszok: Remény, Vér, Turandot. A
büszke jégszívű hercegnő saját szavát
megszegve, nem hajlandó az ismeretlen
herceg felesége lenni. Ekkor a herceg
felajánl neki egy lehetőséget arra, hogy
Turandot elkerülje a házasságot.
Amennyiben Turandot hajnalig ki tudja
találni a herceg nevét, akkor a herceget
lefejezhetik.Turandot tudomására jut, hogy
a városban van Timur, a herceg vak apja,
és hűséges szolgája Liu, aki szerelmes a
hercegbe. Miután a hercegnő megkínoztatja
Liut, Liu inkább harakirit követ el, mintsem
elárulja a herceg nevét. Kalaf megcsókolja
Turandotot aki szerelemre lobbanva
rádöbben szörnyú tetteire, ekkor Kalaf
elárulja neki nevét, kezébe adván ezzel
életét.Kalaf elnyeri Turandot szívét a
hercegnő apja lábai elé borulva közli az
ismeretlen heceg nevét: AMORESZERELEM.
A császár és népe boldogan ünneplik
Kalaf győzelmét.