Magyar leiras:

Dél-Erdély: Dévától Vajdahunyadig.

A korábban bemutatott „Dévénytől a Kazán-szorosig, végig a Kárpátokon” c. előadássorozat

kiegészítésének tekinthető  új anyag Zala György Aradon újra felállított 1848-as szabadságharc

emlékművétől vezet a Maros mentén a felújított dévai várig, érintve Máriaradna híres búcsújáró

helyét és Guraszáda ősi templomát. Megismerkedhetünk Vajdahunyad szépen rendbe hozott

várával, ahonnan a Déli-Kárpátok felé folytatjuk utunkat.