Magyar leiras:

„Dávid Lehel munkamódszerében nem a szokványos képi fogalmazás sémáját követi. Mondhatni egyedüli vezérelve a vonal és a szín öntörvényű egybehangolása, s a művészi kifejezőerő költőileg is helytálló felfokozása, amelynek pontokba foglalható szabályai tudvalevően nincsenek; ebből adódik – vegyes technikával készült képeinek stiláris változatossága.” Mezei Ottó művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2019. 03. 01-ig a programok függvényében