Magyar leiras:

Az est folyamán a fellépők párbeszéd formájában idézik meg Jókai Anna életművét. A láncszerűen összekapcsolódó részletek alapját az Átvilágítás című önéletrajzi regény képezi. A rövid szemelvényeken keresztül, elsősorban a művésznő életrajzát helyezzük középpontba. Kidomborodik az alkotó ember vívódása a hétköznapokban, illetve a magánélet megjelenése az írói munkafolyamatban. Az életút felidézése során kirajzolódik egy meggyötört lélek és test spirituális fejlődés története, és a kulcs, a megoldás, a boldogság felé vezető úton. Igyekszünk megmutatni, hogy mi Jókai Anna sajátos megközelítése és válasza a boldogságról és megtisztulásról, az életrajzi szemelvényeket összekapcsoló – a Virágvasárnap alkonyán, a Ne féljetek, a Godot megjött, a Breviárium és a Hit kapuja című könyvek alapján – versek, prózarészletek, regény részletek, summázatok segítségével.

A Magyar Írószövetség rendezvénye

Az Ars-Sacra Fesztivál keretében megrendezett előadás