Magyar leiras:

Jókai Anna a Nemzet Művésze-díjjal kitüntetett, Kossuth-nagydíjas író-költőnő 2022. november 24-én lenne 90 éves. Emlékére és a tiszteletére 2019. december 19-én a Széphalom Kiadó felkérésére, a Ketten a versben formáció keretében Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában, valamint Antal Gábor zongoraművész közreműködésével született meg műveiből az irodalmi est a Duna Palotában.

A 80 perces összeállítás folyamán az előadók párbeszédes formában idézik meg Jókai Anna életművét, a világról, életről, művészetről alkotott gondolatait. A láncszerűen összekapcsolódó részletek alapját az Átvilágítás című önéletrajzi regény adja. A rövid, sokszor humoros szemelvényeken keresztül, elsősorban a szerző életrajzát helyezzük középpontba. Kidomborodik az alkotó ember vívódása a hétköznapokban, illetve a magánélet megjelenése az írói munkafolyamatban. Az életút felidézése során kirajzolódik egy meggyötört lélek és test spirituális fejlődéstörténete, az Istenben való szilárd hit állandósága, valamint Magyarország viszontagságos története a második világháború végétől napjainkig. Az összeállítás bemutatja Jókai Anna sajátos megközelítését, lehetséges válaszait a boldogságról és lelki megtisztulásról a Virágvasárnap alkonyán, a Ne féljetek, a Godot megjött, a Breviárium és a Hit kapuja című könyvei alapján, az életrajzi szemelvényeket összekapcsoló versek, prózarészletek, regény részletek, summázatok segítségével.