Magyar leiras:

Hívei vannak, akik újra meg újra elolvassák könyveit, egymásnak idézik mondatait.

Krúdyért érdemes magyarul tudni. Ő az a prózaíró, aki valójában költő.

Ő maga Szindbád, az álmok vizén hajózó  legendás hajós, akit százhét nő szeretett

viszont.

Olvassunk Krúdyt, a többi majd jön magától!