Magyar leiras:

A középkor legnagyobb francia költője. Verseit fél évezred óta utánozzák, minden nyelvre lefordítják, és versengve

hamisítják.  A korabeli párizsi élet fényei, sötétségei, maga az élet egésze kavarog testamentumaiban, és balladáiban.

Bűnöző volt, vagy zseni? Verseiben keressük a választ.