Magyar leiras:

Az európai művelődéstörténet a  „görög csodá”-val  (Szerb Antal) kezdődik. Olyan alkotások

születnek, melyek  hatása ma is rabul ejt.  Emlékszünk még a  homéroszi eposzokra?

És mit mond  ma a tudomány  az  úgynevezett  homéroszi kérdésről?