Magyar leiras:

Jékely Zoltán Áprily Lajos fia. Nagyenyeden született, és a Nyugat harmadik költői nemzedékéhez tartozott. A szülői házban naponta találkozott az erdélyi irodalom nagyjaival.

1941-ben megismerkedett a gyönyörű fiatal marosvásárhelyi előadó-művésznővel, Jancsó Adriennel. Feleségül vette, és meghatározó egyéniségei lettek az erdélyi magyar irodalmi életnek. 1946-ban  Magyarországra jöttek. Erdélyi kötődésüket egész életművük őrzi.