Magyar leiras:

Áprily Lajos  1887- 1967

Erdélyi volt, Kolozsvárott végezte el az egyetemet, Nagyenyeden lett tanár. Születésének dátuma szerint  a Nyugat első nemzedékének kortársa. Nagy műveltségű, tökéletes formaművész, és szinte szemérmesen szerény. Kötettel viszonylag későn, 34 éves korában jelentkezik, amikor nálunk már a Nyugat második nemzedéke indul. Költészetét kezdettől végig áthatja  az erdélyi táj, és a görög mitológiák élménye. Finom, szép versei, műfordításai, és tiszta, szeretetre méltó embersége klasszikus költőink sorába emelik őt.