Magyar leiras:

Az Égi Királyság felállításának reménye megingott a keresztény világban. Újabb hadjáratokat vezettek a Szent Földre, melyben nagy szerepet játszott a Templomos Lovagrend, akikre egyre nagyobb „árnyék borult”. Hogyan váltak a „Szent harcosok” eretnekekké Európa uralkodóinak szemében? Az elkövetkező négy előadás ezzel a titokzatos történelmi folyamattal ismertet meg bennünket.