Magyar leiras:

Daloskönyvet lapozgatva…

Népdalfeldolgozások sosem hallott változatai csendülnek fel

PAÁR JÚLIA és dalostársai műsora

Művészeti vezető: MIHALEKNÉ KÁDÁR MAGDOLNA

magyar-ének-zene szakos tanár

A program keretében  egy-egy zeneszerző műveivel érdeklődő

közösségben ismerkednek meg a látogatók. Előadóművészek közreműködése,

zeneművekből részletek vetítése, daltanulás, közös éneklés is része

a foglalkozásoknak. Ki-ki képességei és érdeklődése mértékében vesz részt

a témák feldolgozásában, sosem veszve el a műismertetés szürke közegén.