Magyar leiras:

„A zene nem végződhetik másutt,mint a szép szeretetében.”

A program keretében egy-egy zeneszerző műveivel érdeklődő közösségben ismerkednek meg a látogatók. Előadóművészek közreműködése, zeneművekből részletek vetítése, daltanulás, közös éneklés is része a foglalkozásoknak. Ki-ki képességei és érdeklődése mértékében vesz részt a témák feldolgozásában, sosem veszve el a műismertetés szürke közegén.

Daltanulás: Gyakorlatok a tiszta éneklés elsajátításához

Művészeti vezető: Mihalekné Kádár Magdolna

magyar-ének-zene szakos tanár